Sist oppdatert: 26. desember 2023

1. Generell

Disse generelle vilkårene gjelder for bruken av tjenesten AutoReg («Tjenesten» eller «AutoReg») og gjelder både for bruk i app samt planleggingsmodul, og utgjør en kontrakt mellom deg og selskapet som leverer Tjenesten, AutoReg AS, Hattvikveien 2, 8373 Ballstad, Norge («Selskapet») «). Disse vilkårene regulerer din tilgang til og bruk av tjenesten, og all logg data, rodelister, tekst, grafikk eller annet materiale som sendes, mottas, lagres eller på annen måte vises i tjenesten (samlet referert til som «innhold»). Deler av Tjenesten kan vise innhold som ikke er AutoRegs («Brukerinnhold»). Slikt innhold er eneansvaret til personen eller enheten som har gjort det tilgjengelig. Når «Innhold» brukes i dette dokumentet, referer det til både innhold levert av AutoReg og Brukerinnhold samlet, med mindre annet er spesifisert.

Der det er aktuelt, skal «Selskapet» også forstås som en referanse til tilknyttede selskaper, leverandører, partnere og andre tredjeparter AutoReg AS kan engasjere eller på annen måte samarbeide med i forbindelse med Tjenesten.
Ved å bruke AutoReg godtar du disse Generelle vilkårene og personvernreglene (samlet referert til som «Vilkår»). Vennligst les dem nøye. Hvis du ikke godtar vilkårene, kan du ikke bruke AutoReg.

Vi kan endre disse vilkårene når som helst. Hvis en endring er vesentlig, gir vi deg beskjed før den trer i kraft, forutsatt at vi har riktig e-postadresse. Ved å bruke Autoreg på eller etter denne ikrafttredelsesdatoen godtar du de nye vilkårene. Hvis du ikke godtar dem, bør du slette kontoen din før de trer i kraft, ellers vil din bruk av tjenesten og innholdet være underlagt de nye vilkårene. For betalte versjoner av tjenestene eller innholdet som du allerede har kjøpt, vil vi varsle deg minst 30 dager før eventuelle vesentlige endringer, inkludert prisendringer.

2. Hvordan du kan bruke tjenesten

Din bruk av AutoReg krever at du har maskinvare, programvare og en Internett-tilkobling som oppfyller visse anbefalte krav, som kan spesifiseres av vårt support team. Hvis de anbefalte kravene ikke oppfylles, kan du potensielt fortsatt bruke Tjenesten, men normalt med lavere kvalitet eller ytelse. Slik redusert kvalitet eller ytelse vil ikke gi deg rett til å kreve kompensasjon fra AutoReg.

For å bruke Tjenesten, må du opprette en AutoReg-konto. Du kan registrere en konto ved å kontakte AutoReg, via instruksjonene på nettstedet eller andre instruksjoner som du blir bedt om. Du er ansvarlig for å gi og vedlikeholde nøyaktig og oppdatert personlig informasjon, og for å beskytte kontoinformasjonen din. Du kan ikke velge eller bruke en identitet til en annen person med den hensikt å utgi seg for denne personen. Du må bruke gyldig e-postadresse og telefonnummer, og AutoReg forbeholder seg retten til å bekrefte dette når som helst. AutoReg vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke overholder kravene ovenfor.

Kontoen din er strengt personlig og skal ikke brukes av andre personer uten din tilsyn. Du skal heller ikke tildele kontoen din til noen annen person. Du er uansett eneansvarlig for bruken av tjenesten gjennom din personlige brukerkonto.
Vi kan endre, avslutte eller begrense tilgangen til ethvert aspekt av tjenesten eller kontoen din når som helst og uten varsel. Vi forbeholder oss retten til å pålegge bruksbegrensninger basert på hva vi anser som rettferdig eller legitim bruk.

Du er ansvarlig for din bruk av AutoReg, inkludert lovligheten av innhold som vises, deles, lastes opp eller på annen måte gjøres tilgjengelig av deg i Tjenesten («Brukerinnholdet»). Brukerinnhold inkluderer alle data levert av sluttbrukeren i tjenesten, og du er ansvarlig for å sikre at alt innhold ikke inkluderer forbudt brukerinnhold (f.eks bruk som ikke er godkjent av norsk lov). Noe av innholdet kan som en del av tjenesten du har bestilt eller aktivert være offentlig tilgjengelig.

Begrensninger på innhold og bruk av tjenesten

Vi forbeholder oss også retten til å få tilgang til, lese, bevare og avsløre all informasjon som vi med rimelighet mener er nødvendig for å (i) tilfredsstille enhver gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller myndighetsforespørsel, (ii) håndheve vilkårene, inkludert undersøkelse av potensielle brudd på dette, (iii) oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, sikkerhet eller tekniske problemer, (iv) svare på brukerstøtteforespørsler, eller (v) beskytte våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet, våre brukere og offentligheten

All bruk eller tillit til innhold eller materiale som er lagt ut via tjenesten eller skaffet av deg gjennom tjenesten er på egen risiko. Vi støtter ikke, støtter, representerer eller garanterer ikke fullstendigheten, sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til noe innhold eller kommunikasjon som er lagt ut via tjenestene. Vi gir deg en personlig, begrenset, verdensomspennende, royaltyfri, ikke-overdragbar, ikke-underlisensierbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren som er gitt til deg av oss som en del av tjenesten for din personlige eller forretningsmessige bruk. Denne lisensen er utelukkende for å gjøre det mulig for deg å bruke tjenesten slik den leveres av oss, underlagt disse vilkårene.

Du kan ikke gjøre noe av følgende mens du får tilgang til eller bruker tjenestene: (i) få tilgang til, tukle med eller bruke ikke-offentlige områder av tjenesten, våre interne datasystemer inkludert tekniske leveringssystemer til våre underleverandører som brukes til å levere tjenesten; (ii) undersøke, skanne eller teste sårbarheten til ethvert system eller nettverk eller bryte eller omgå sikkerhets- eller autentiseringstiltak; (iii) få tilgang til eller søke eller forsøke å få tilgang til eller søke i tjenesten på noen måte (automatisert eller på annen måte) annet enn gjennom våre tilgjengelige, publiserte grensesnitt som er levert av oss (og bare i henhold til disse vilkårene og betingelsene), med mindre du har fått spesifikt lov til det i en egen avtale med oss; (iv) forfalske TCP/IP-pakkehoder eller deler av overskriftsinformasjon i e-post eller innlegg, eller på noen måte bruke Tjenesten til å sende endret, villedende eller falsk kildeidentifiserende informasjon; eller (v) forstyrre, eller forstyrre, (eller forsøke å gjøre det), tilgangen til enhver bruker, vert eller nettverk, eller ved å skripte opprettelsen av innhold på en slik måte at det forstyrrer eller skaper en unødig belastning på Tjenesten eller dens brukere.

Tjenesten kan inneholde kryptografisk funksjonalitet der eksporten av slike kan være begrenset under gjeldende eksportkontrolllover. Du skal ikke eksportere eller re-eksportere tjenesten eller deler av den i strid med slike lover eller forskrifter.

Betaling for bruk av tjenestene

3. Personvern og personopplysninger

Ved levering av Tjenesten vil AutoReg samle inn og behandle personopplysninger om deg og din bruk av Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du at AutoReg kan bruke dine personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og i samsvar med samtykkene du har gitt oss.
AutoReg vil følge norsk og EUs personvernregelverk.

AutoReg AS, SmartDok AS, eller SmartDok AB har tilgang til kundens data ved behov. Data er beskyttet, men salgs- og supportmedarbeidere har mulighet til å logge inn på kundens område for å bistå kunden i bruk av programmet. All tilgang loggføres med og kunden har mulighet til å se hvilke ansatte som har logget inn på kundens område. Tilgangslogg finnes her: https://admin.autoreg.io/companies/my/logs

Underdatabehandlere

SmartDok AS (988 578 932)

SmartDok AB (5569402323)

AutoReg AS og SmartDok samarbeider. I dette innebærer det at SmartDok håndterer salg og support for AutoReg AS. Kundeinformasjon, inkludert personopplysninger om den enkelte ansatte er tilgjengelig for personell hos SmartDok ved behov for å kunne yte teknisk bistand til kunden.

PowerOffice (980 386 465)

AutoReg AS formidler informasjon til PowerOffice for de kundene som har aktivert integrasjon mellom AutoReg og PowerOffice GO. Informasjonen som deles automatisk er informasjon registrert på kundekortet.

Om fakturagrunnlag opprettes vil dette sendes automatisk til PowerOffice så fremt integrasjonen er aktivert.

Duett AS (932 971 917)

AutoReg AS formidler informasjon til Duett for de kundene som har aktivert integrasjon mellom AutoReg og Duett. Informasjonen som deles automatisk er informasjon registrert på kundekortet.

Om fakturagrunnlag opprettes vil dette sendes automatisk til Duett så fremt integrasjonen er aktivert.

Mailchimp (mailchimp.com)

AutoReg AS benytter Mailchimp for utsending av epost for informasjon til alle brukere. Ved registrering av en brukerkonto, vil informasjon som navn og epost bli videresendt til vår brukerkonto hos Mailchimp. Når en bruker blir slettet blir relatert informasjonen automatisk slettet hos Mailchimp.

4. Kommunikasjon

AutoReg kan ha behov for å sende deg informasjon om Tjenesten, for eksempel viktige tjenestemeldinger og administrative meldinger, via SMS, e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler, ved å legge ut en melding på Nettstedet, eller gjennom andre relevante kommunikasjonskanaler.
AutoReg kan tilby å sende deg informasjon via SMS, e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

5. Integrasjoner

Vi kan gjøre tilgjengelig funksjonalitet som lar deg integrere andre tjenester (“Integrasjonstjeneste”) i AutoReg. Bruk av slike tjenester vil være underlagt vilkårene som gjelder for integreringstjenesten som brukes.
Når du bruker tjenesten eller tredjeparts integrasjoner til tjenesten, kan du bli utsatt for kommersielle meldinger og annonser. Nettstedet og tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse lenkene er gitt utelukkende som en bekvemmelighet for deg og ikke som en godkjenning fra AutoReg av innholdet på slike tredjeparts nettsteder. AutoReg fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på tilknyttede tredjeparts nettsteder.

6. Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter, eiendomsrett til og interesse i Tjenesten (unntatt brukerinnhold) er og vil forbli den eksklusive eiendommen til iotek AS. Tjenesten og dens innhold er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i landet du bor, så vel som i utlandet.
Bortsett fra den begrensede, personlige, ikke-eksklusive, ikke-overførbare og tilbakekallbare lisensen som er gitt deg for det eneste formålet med din bruk av tjenesten i samsvar med vilkårene, gis du ikke noe eierskap til eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten vår eller i innholdet som eies av oss våre partnere som du får tilgang til gjennom tjenesten.
Varemerkene, logoene, domenenavnene og andre lignende tegn eller symboler som vises på nettsiden eller som en del av tjenesten er registrerte og uregistrerte merker til AutoReg. Ingenting i vilkårene gir deg rett til å bruke slike merker.
Du beholder rettighetene dine til alt innhold du sender inn, legger ut eller viser på eller gjennom tjenesten. Ved å sende inn brukerinnhold gir du AutoReg, eller må sørge for at dine lisensgivere gir AutoReg, en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, overførbar, underlisensierbar, ugjenkallelig og verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, lagre, modifisere, distribuere, publisere og lage avledede verk av slikt brukerinnhold med det formål å tilby, overvåke og forbedre tjenesten vår. Du representerer og garanterer at du eier ethvert brukerinnhold som er sendt inn av deg, eller at du på annen måte har rett til å sende inn slikt brukerinnhold og gi oss slik lisens.

7. Prøveperiode

Nye kunder som har fått tilgang til prøveperiode kan fritt si opp abonnementet før prøveperioden på 30 dager er gått ut. Kunder som ikke sier opp abonnementet før prøveperioden er gått ut vil motta faktura fra AutoReg for et år av gangen.

8. Avslutning

Avslutning før prøveperioden er utgått gjør at du ikke faktureres for årsabonnement.

Du kan slutte å bruke tjenesten vår ved å kontakte vår leverandør iotek AS ( post@iotek.no / 755 77 755 ). Som abonnent på en betalt plan kan du si opp abonnementet ditt når som helst, og vil ha tilgang til tjenesten i den gjenværende (forhåndsbetalte) faktureringsperioden. Selskapet forbeholder seg retten til å si opp Tjenesten og avtalen med deg med umiddelbar virkning etter skriftlig varsel til deg. Ingen brukere har rett til refusjon ved oppsigelse på grunn av brudd på disse vilkårene.

9. Diverse

Fraskrivelse av garanti. AutoReg leverer Tjenesten til deg «som den er». Du erkjenner at tjenesten ikke er feilfri. Du bruker den på eget ansvar og eget skjønn. Det betyr at tjenesten ikke kommer med noen garanti. Ingen uttrykkelig, ingen underforstått. Tjenesten vil bli kontinuerlig utviklet, og du erkjenner at endringer i funksjonalitet og layout kan foretas uten forhåndsvarsel. AutoReg gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, med hensyn til tilgjengelighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse, nøyaktighet, fullstendighet, ytelse og kvalitet til tjenesten. AutoReg vil fra tid til annen måtte foreta oppdateringer og vedlikehold av Tjenesten, på grunn av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker, og i denne perioden kan Tjenesten være utilgjengelig. AutoReg vil gjøre rimelig innsats for å arrangere oppdateringer og vedlikehold utenom rushtiden.

Ansvarsbegrensning. AutoReg skal ikke holdes ansvarlig for skader, enten de oppstår i henhold til lov, kontrakt, garanti, skadesløsholdelse, erstatningsansvar eller annet, inkludert, uten begrensning, tilfeldige skader og følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter, eller skader som følge av tap av data eller tap av tilgang til tjenesten. AutoRegs samlede ansvar skal uansett ikke overstige det beløpet du har betalt for Tjenesten i løpet av de siste 12 månedene før hendelsen som forårsaker ansvaret.

Skadesløsholdelse. Du samtykker i å holde, forsvare og holde AutoReg og dets partnere skadesløse fra alle krav, ansvar og utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer) som oppstår fra misbruk av tjenesten i strid med vilkårene eller gjeldende lover. AutoReg forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert forhold som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra deg. Du skal samarbeide i god tro med AutoReg for å hevde tilgjengelige forsvar.

Delvis ugyldighet. Hvis en bestemmelse i vilkårene blir erklært ugyldig eller ugjennomførbar av en domstol eller annen bindende myndighet, skal de gjenværende vilkårene (eller delene), betingelsene og bestemmelsene fortsette å være gyldige og håndhevbare i den grad det er tillatt av lov.

Force majeure. Force Majeure betyr enhver omstendighet utenfor rimelig kontroll av noen av partene, inkludert, uten begrensning, brann, eksplosjon, streik eller andre arbeidskonflikter, opptøyer eller andre sivile forstyrrelser, frivillig eller ufrivillig overholdelse av lov, ordre regulering, anbefaling eller forespørsel fra evt myndighet, og feil eller nedetid i nettverk, strømforsyning, gateway eller lignende kommunikasjonsfeil. Ingen av partene vil ha noe ansvar, annet enn for betaling av skyldige penger, for deres manglende oppfyllelse av noen av sine kontraktsforpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med hendelser med force majeure.

Oppdrag. AutoReg har rett til å overdra sine rettigheter og plikter i henhold til Vilkårene til en tredjepart etter eget skjønn.

Lovvalg og tvisteløsning. Vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med vilkårene skal være underlagt jurisdiksjonen til norske domstoler med Lofoten tingrett, Norge som verneting.

Lisenser

Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.

Inneholder data fra geonorge.no

Inneholder data fra Mapbox

- offisiell AutoReg partner

AutoReg og SmartDok har inngått samarbeid. SmartDok er Norges mest brukte dokumentasjonssystem for bygge- og anleggsnæringen.

Vi tror at dette samarbeidet vil gi deg som kunde et enda bedre produkt. Vi kan gjøre mer av det vi er best på; å utvikle produktet slik at det blir enda bedre. Det er de samme menneskene som jobber med videre utvikling og drift av mobil-app og planleggingsmodul. Så er den profesjonelle organisasjonen til SmartDok klare til å bistå våre kunder ved behov for demo, opplæring eller annen hjelp.

 

AutoReg AS
Hattvikveien 2
8373 Ballstad
Salg og support: 904 03 333
(SmartDok)
Nettsiden er levert av iotek AS