Senast uppdaterad: 26 december 2023.

1. Allmän

Dessa allmänna villkor gäller för användningen av tjänsten AutoReg ("Tjänsten" eller "AutoReg") och gäller både för användning i appen och planeringsmodulen och utgör ett avtal mellan dig och företaget som tillhandahåller Tjänsten, AutoReg AS, Hattvikveien 2, 8373 Ballstad, Norge ("Företaget"). Dessa villkor styr din åtkomst till och användning av tjänsten samt all loggdata, körlistor, text, grafik eller annat material som skickas, tas emot, lagras eller på annat sätt visas i tjänsten (gemensamt kallat "innehåll"). Delar av Tjänsten kan visa innehåll som inte tillhör AutoReg ("Användarinnehåll"). Sådant innehåll är ensamt ansvaret för personen eller enheten som har gjort det tillgängligt. När "innehåll" används i detta dokument hänvisar det till både innehåll som tillhandahålls av AutoReg och Användarinnehåll tillsammans, om inget annat anges.

Där det är relevant ska "Företaget" också förstås som en hänvisning till anslutna företag, leverantörer, partners och andra tredje parter som AutoReg AS kan engagera eller på annat sätt samarbeta med i samband med Tjänsten. Genom att använda AutoReg godkänner du dessa Allmänna villkor och integritetspolicy (gemensamt hänvisade till som "Villkor"). Vänligen läs dem noggrant. Om du inte accepterar villkoren kan du inte använda AutoReg.

Vi kan ändra dessa villkor när som helst. Om en förändring är väsentlig meddelar vi dig innan den träder i kraft, förutsatt att vi har rätt e-postadress. Genom att använda AutoReg på eller efter detta ikraftträdandedatum godkänner du de nya villkoren. Om du inte godkänner dem bör du ta bort ditt konto innan de träder i kraft, annars kommer din användning av tjänsten och innehållet att omfattas av de nya villkoren. För betalda versioner av tjänsterna eller innehållet du redan har köpt kommer vi att meddela dig minst 30 dagar innan eventuella väsentliga förändringar, inklusive prisändringar.

2. Hur du kan använda tjänsten

Din användning av AutoReg kräver att du har maskinvara, programvara och en internetanslutning som uppfyller vissa rekommenderade krav, vilka kan specificeras av vårt supportteam. Om de rekommenderade kraven inte uppfylls kan du potentiellt fortsätta använda tjänsten, men vanligtvis med lägre kvalitet eller prestanda. Denna nedsatta kvalitet eller prestanda ger dig inte rätt att kräva kompensation från AutoReg.

För att använda tjänsten måste du skapa ett AutoReg-konto. Du kan registrera ett konto genom att kontakta AutoReg, följa anvisningarna på webbplatsen eller andra anvisningar som du uppmanas att följa. Du är ansvarig för att tillhandahålla och upprätthålla korrekt och uppdaterad personlig information samt för att skydda kontoinformationen din. Du får inte välja eller använda en identitet som tillhör en annan person med avsikt att låtsas vara den personen. Du måste använda en giltig e-postadress och telefonnummer, och AutoReg förbehåller sig rätten att verifiera detta när som helst. AutoReg kommer inte att hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte uppfyller ovanstående krav.

Ditt konto är strikt personligt och får inte användas av andra personer utan din övervakning. Du får inte heller tilldela ditt konto till någon annan person. Du är oavsett ensam ansvarig för användningen av tjänsten genom ditt personliga användarkonto. Vi kan ändra, avsluta eller begränsa åtkomsten till vilken del av tjänsten eller ditt konto som helst när som helst och utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att införa användningsbegränsningar baserat på vad vi anser vara rättvis eller legitim användning.

Du är ansvarig för din användning av AutoReg, inklusive lagligheten av innehållet som visas, delas, laddas upp eller på annat sätt görs tillgängligt av dig i tjänsten ("Användarinhållet"). Användarinhållet inkluderar all data som levereras av slutanvändaren i tjänsten, och du är ansvarig för att säkerställa att allt innehåll inte inkluderar förbjudet användarinhåll (till exempel användning som inte är godkänd av norsk lag). En del av innehållet kan som en del av tjänsten du har beställt eller aktiverat vara offentligt tillgängligt.

Begränsningar för innehåll och användning av tjänsten

Vi förbehåller oss också rätten att få tillgång till, läsa, bevara och avslöja all information som vi med rimligt skäl anser vara nödvändig för att (i) uppfylla alla tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga processer eller myndighetsförfrågningar, (ii) genomdriva villkoren, inklusive undersökning av potentiella brott mot dessa, (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem, (iv) svara på användarsupportförfrågningar, eller (v) skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, våra användare och allmänheten.

All användning eller förtroende för innehåll eller material som postats via tjänsten eller erhållits av dig genom tjänsten sker på egen risk. Vi stöder inte, står bakom, representerar eller garanterar inte fullständigheten, sanningen, noggrannheten eller tillförlitligheten hos något innehåll eller kommunikation som postas via tjänsterna. Vi ger dig en personlig, begränsad, global, royaltyfri, icke-överförbar, icke-underlicensierbar och icke-exklusiv licens att använda den programvara som tillhandahålls dig av oss som en del av tjänsten för din personliga eller affärsmässiga användning. Denna licens ges uteslutande för att möjliggöra för dig att använda tjänsten så som den tillhandahålls av oss, underkastad dessa villkor.

Du kan inte utföra något av följande medan du får tillgång till eller använder tjänsterna: (i) få tillgång till, manipulera eller använda icke-offentliga delar av tjänsten, våra interna datasystem inklusive tekniska leveranssystem till våra underleverantörer som används för att tillhandahålla tjänsten; (ii) undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos något system eller nätverk eller bryta eller kringgå säkerhets- eller autentiseringsåtgärder; (iii) få tillgång till eller söka eller försöka få tillgång till eller söka i tjänsten på något sätt (automatiserat eller på annat sätt) annat än genom våra tillgängliga, publicerade gränssnitt som tillhandahålls av oss (och endast i enlighet med dessa villkor och bestämmelser), om du inte har fått särskilt tillstånd för det i en separat överenskommelse med oss; (iv) förfalska TCP/IP-pakethuvuden eller delar av huvudinformationen i e-post eller inlägg, eller på något sätt använda tjänsten för att skicka ändrad, vilseledande eller falsk källidentifierande information; eller (v) störa eller försöka störa tillgången till någon användare, värd eller nätverk, eller genom att skripta skapa innehåll på ett sätt som stör eller skapar en onödig belastning på tjänsten eller dess användare.

Tjänsten kan innehålla kryptografisk funktionalitet där exporten av sådan funktionalitet kan vara begränsad enligt gällande exportkontrolllagar. Du får inte exportera eller återexportera tjänsten eller delar av den i strid med sådana lagar eller förordningar.

Betalning för användning av tjänsterna.

3. Integritet och personuppgifter

Vid leverans av tjänsten kommer AutoReg att samla in och behandla personuppgifter om dig och din användning av tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till att AutoReg kan använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och i enlighet med de samtycken du har gett oss.
AutoReg kommer att följa norska och EU:s integritetslagar.

AutoReg AS, SmartDok AS, eller SmartDok AB har tilgang til kundens data ved behov. Data er beskyttet, men salgs- og supportmedarbeidere har mulighet til å logge inn på kundens område for å bistå kunden i bruk av programmet. All tilgang loggføres med og kunden har mulighet til å se hvilke ansatte som har logget inn på kundens område. Tilgangslogg finnes her: https://admin.autoreg.io/companies/my/logs

Underleverantörer

SmartDok AS (988 578 932)

SmartDok AB (5569402323)

AutoReg AS og SmartDok samarbeider. I dette innebærer det at SmartDok håndterer salg og support for AutoReg AS. Kundeinformasjon, inkludert personopplysninger om den enkelte ansatte er tilgjengelig for personell hos SmartDok ved behov for å kunne yte teknisk bistand til kunden.

PowerOffice (980 386 465)

AutoReg AS förmedlar information till PowerOffice för de kunder som har aktiverat integrationen mellan AutoReg och PowerOffice GO. Den information som delas automatiskt inkluderar uppgifter som är registrerade på kundkortet.

Om fakturagrunnlag skapas kommer detta att skickas automatiskt till PowerOffice så länge integrationen är aktiverad.

Duett AS (932 971 917)

AutoReg AS förmedlar information till Duett för de kunder som har aktiverat integrationen mellan AutoReg och Duett. Informationen som delas automatiskt inkluderar uppgifter som är registrerade på kundkortet.

Om fakturagrund skapas kommer detta att skickas automatiskt till Duett så länge integrationen är aktiverad.

Mailchimp (mailchimp.com)

AutoReg AS använder Mailchimp för att skicka e-postmeddelanden med information till alla användare. Vid registrering av ett användarkonto kommer information som namn och e-postadress att vidarebefordras till vårt användarkonto hos Mailchimp. När en användare tas bort kommer relaterad information automatiskt att raderas hos Mailchimp.

4. Kommunikation

AutoReg kan behöva skicka information om Tjänsten, såsom viktiga tjänstemeddelanden och administrativa meddelanden, via SMS, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel, genom att publicera ett meddelande på webbplatsen eller via andra relevanta kommunikationskanaler.
AutoReg kan också erbjuda att skicka information till dig via SMS, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel.

5. Integrationer

Vi kan göra funktionalitet tillgänglig som möjliggör integration av andra tjänster ("Integreringstjänst") i AutoReg. Användning av sådana tjänster kommer att vara föremål för villkoren som gäller för den integrerade tjänsten.
När du använder tjänsten eller tredjepartsintegrationer till tjänsten kan du bli utsatt för kommersiella meddelanden och annonser. Webbplatsen och tjänsten kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig och inte som ett godkännande från AutoReg av innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. AutoReg avsäger sig allt ansvar för innehållet på länkade tredjepartswebbplatser.

6. Immateriella rättigheter

Alla rättigheter, äganderätter till och intressen i Tjänsten (förutom användarinformation) är och förblir den exklusiva egendomen för AutoReg AS. Tjänsten och dess innehåll är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i det land där du bor, såväl som utomlands.
Förutom den begränsade, personliga, icke-exklusiva, icke-överförbara och återkallbara licens som ges till dig enbart för syftet med din användning av tjänsten i enlighet med villkoren, ges ingen äganderätt eller licens till några immateriella rättigheter i vår tjänst eller i innehållet som ägs av oss eller våra partners som du får tillgång till genom tjänsten.
Varumärken, logotyper, domännamn och andra liknande tecken eller symboler som visas på webbplatsen eller som en del av tjänsten är registrerade och oregistrerade varumärken för AutoReg. Ingenting i villkoren ger dig rätt att använda sådana varumärken.
Du behåller rättigheterna till allt innehåll du skickar in, publicerar eller visar på eller genom tjänsten. Genom att skicka in användarinformation ger du AutoReg, eller ser till att dina licensgivare ger AutoReg, en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överförbar, underlicensierbar, oåterkallelig och global licens att använda, reproducera, lagra, modifiera, distribuera, publicera och skapa härledda verk från sådan användarinformation i syfte att erbjuda, övervaka och förbättra vår tjänst. Du försäkrar och garanterar att du äger all användarinformation som du skickar in, eller på annat sätt har rätt att skicka in sådan användarinformation och ge oss en sådan licens.

7. Provperiod

Nya kunder som har fått tillgång till provperioden kan fritt säga upp prenumerationen innan den 30 dagar långa provperioden har löpt ut. Kund som inte säger upp prenumerationen innan provperioden har löpt ut kommer att få faktura från AutoReg för ett år i taget.

8. Avslutning

Att säga upp innan provperioden har löpt ut innebär att du inte faktureras för årsabonnemanget.

Du kan sluta använda vår tjänst genom att kontakta vår leverantör iotek AS (post@iotek.no / +47 755 77 755). Som abonnent på en betalad plan kan du säga upp ditt abonnemang när som helst och kommer att ha tillgång till tjänsten under återstående (förbetalda) faktureringsperioden. Företaget förbehåller sig rätten att säga upp tjänsten och avtalet med dig med omedelbar verkan efter skriftlig underrättelse till dig. Ingen användare har rätt till återbetalning vid uppsägning på grund av överträdelse av dessa villkor.

9. Diverse

Förbehåll av garanti. AutoReg tillhandahåller tjänsten till dig "i befintligt skick". Du erkänner att tjänsten inte är felfri. Du använder den på egen risk och efter eget gottfinnande. Det innebär att tjänsten inte kommer med några garantier, varken uttryckta eller underförstådda. Tjänsten kommer att utvecklas kontinuerligt, och du erkänner att ändringar i funktionalitet och layout kan göras utan föregående meddelande. AutoReg ger inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende tillgänglighet, säljbarhet, lämplighet för ett specifikt syfte, icke-intrång, noggrannhet, fullständighet, prestanda och kvalitet av tjänsten. AutoReg kan behöva göra uppdateringar och underhåll av tjänsten från tid till annan av tekniska, säkerhetsmässiga eller driftsmässiga skäl, och under denna period kan tjänsten vara otillgänglig. AutoReg kommer att göra rimliga ansträngningar för att planera uppdateringar och underhåll utanför rusningstid.

Ansvarsbegränsning. AutoReg ska inte hållas ansvarig för skador, vare sig de uppstår enligt lag, kontrakt, garantier, skadestånd, ersättningsskyldighet eller annars, inklusive, utan begränsning, tillfälliga skador och följdskador, förlust av vinst eller affärsmöjligheter eller skador till följd av förlust av data eller förlust av åtkomst till tjänsten. AutoRegs samlade ansvar ska oavsett inte överstiga det belopp du har betalat för Tjänsten under de senaste 12 månaderna före händelsen som orsakar ansvar.

Frikännande. Du samtycker till att hålla, försvara och frikänna AutoReg och dess partners från alla krav, ansvar och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppkommer från missbruk av tjänsten i strid med villkoren eller gällande lagar. AutoReg förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen över alla frågor som annars omfattas av frikännandet från din sida. Du åtar dig att samarbeta i god tro med AutoReg för att göra tillgängliga försvar.

Delvis ogiltighet. Om en bestämmelse i villkoren förklaras ogiltig eller ogenomförbar av en domstol eller annan bindande myndighet, ska de återstående villkoren (eller delarna), villkoren och bestämmelserna fortsätta att vara giltiga och verkställbara i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Force majeure. Force Majeure betyder varje omständighet utanför rimlig kontroll av någon av parterna, inklusive, utan begränsning, brand, explosion, strejk eller andra arbetskonflikter, upplopp eller andra civila störningar, frivillig eller ofrivillig överensstämmelse med lag, orderreglering, rekommendation eller begäran från myndighet, och fel eller avbrott i nätverk, strömförsörjning, gateway eller liknande kommunikationsfel. Ingen av parterna kommer att ha något ansvar, annat än för betalning av förfallna pengar, för deras underlåtenhet att fullgöra någon av sina kontraktsförpliktelser som uppstår till följd av eller i samband med force majeure-händelser.

Uppdrag. AutoReg har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till en tredje part efter eget gottfinnande.

Lagval och tvistlösning. Villkoren ska styras av och tolkas i enlighet med norsk lag. Varje tvist, kontrovers eller krav som uppstår från eller i samband med villkoren ska vara föremål för norsk domstolsjurisdiktion med Lofoten tingrett, Norge som forum.

Licenser

Innehåller data under norsk licens för offentlig information (NLOD) tillgängliggjord av Statens vegvesen.

Innehåller data från geonorge.no.

Innehåller data från Mapbox

- officiell AutoReg-partner

AutoReg och SmartDok har ingått samarbete. SmartDok är ett av de mest använda dokumentationssystem för bygg- och anläggningsbranschen.

Vi tror att detta samarbete kommer att ge dig som kund en ännu bättre produkt. Vi kan göra mer av det vi är bäst på: att utveckla produkten så att den blir ännu bättre. Det är samma människor som arbetar med fortsatt utveckling och drift av mobilappen och planeringsmodulen. Så är SmartDoks professionella organisation redo att bistå våra kunder vid behov av demo, utbildning eller annan hjälp.

 

AutoReg AS
Hattvikveien 2
8373-N Ballstad
Salg og support: 904 03 333
(SmartDok)
Hemsidan levereras av iotek AS